Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

De website presenteert 82 indicatoren die zijn gerangschikt en genummerd volgens de SDG’s. Bij de site hoort een jaarlijks rapport – zie rapport 2023. Die rapporten zijn de voortzetting van de rapporten over aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product.

Deze indicatoren werden door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek geselecteerd – zie SDG-I. Met drie indicatoren per SDG evalueert het Federaal Planbureau de trends van indicatoren over de evolutie van België naar de SDG's – zie de balans van 51 indicatoren.

België presenteert deze indicatoren in zijn Voluntary National Review (VNR, Vrijwillig Nationaal Rapport) voor het United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development van juli 2023.

Gegevens bijgewerkt: maart 2023 | Trends geëvalueerd: april 2023.

SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit