Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11

Doelstelling 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam