Tevredenheid met het leven (i19)

 •  30/11/2023
 • doelstelling  
 •  evaluatie 

In 2021 beoordeelde de bevolking van 15 jaar en ouder in België haar tevredenheid met het leven met een gemiddelde score van 7,6 op 10. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen. De trend is gunstig tussen 2002 en 2021 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Tevredenheid met het leven - België en internationale vergelijking

score 0-10

bevolking van 15 jaar en ouder

 20022010201220142016201820212021//20022021//2016
België7.47.57.47.47.47.57.60.20.4
Duitsland6.97.27.67.47.57.6------
Frankrijk6.36.36.66.46.76.57.00.50.9
Nederland7.77.88.07.67.87.97.90.10.0
//: Gemiddelde groeivoeten

ESS (2023), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 18/10/2023); berekeningen FPB.

Tevredenheid met het leven volgens geslacht - België

score 0-10

bevolking van 15 jaar en ouder

 20022010201220142016201820212021//20022021//2016
vrouwen7.47.47.47.47.47.57.60.10.4
mannen7.37.67.47.47.57.57.60.30.5
//: Gemiddelde groeivoeten

ESS (2023), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 18/10/2023); berekeningen FPB.

Tevredenheid met het leven volgens inkomen - België

score 0-10

bevolking van 15 jaar en ouder

 2010201220142016201820212021//20102021//2016
kwintiel 16.66.36.96.87.16.90.30.1
kwintiel 27.27.17.17.27.17.50.40.9
kwintiel 37.57.57.37.47.67.50.10.4
kwintiel 47.77.87.67.77.77.90.20.5
kwintiel 57.88.17.87.87.98.00.20.5
//: Gemiddelde groeivoeten

ESS (2023), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 18/10/2023); berekeningen FPB.

Definitie: de tevredenheid met het leven is opgesteld op basis van de antwoorden van de respondenten (van 15 jaar of ouder) op de vraag uit de European Social Survey: "Stel je een ladder voor waarvan de sporten zijn genummerd van 0 aan de onderkant tot 10 aan de bovenkant. De bovenkant van de ladder staat voor het best mogelijke leven en de onderkant van de ladder vertegenwoordigt het slechtst mogelijke leven voor jou. Op welke sport van de ladder zou je zeggen dat je persoonlijk op dit moment staat?". Die indicator wordt uitgedrukt in een gemiddelde score op 10. Die vraag kwam telkens aan bod in de tien tweejaarlijkse enquêtes van de ESS . Door de covid-19-pandemie werd de enquête van 2020 uitgesteld naar 2021. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de ESS. Omdat de gegevens op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) die met deze gegevens overeenkomen, zijn op verzoek verkrijgbaar.

Doelstelling: de tevredenheid met het leven mag niet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.4: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en geestelijke gezondheid en welzijn bevorderen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling stelt dat "een inclusieve maatschappij het welzijn van elke persoon wil bevorderen" (inleiding van de uitdaging "Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert"; Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: volgens de European Social Survey lag de indicator tevredenheid met het leven in 2021 in België op 7,6 (score op 10) en steeg die slechts licht in de periode 2002-2021, van 7,4 tot 7,6.

Recentere gegevens over de tevredenheid met het leven worden in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling van februari 2023 geanalyseerd. Deze komen uit enquêtes die sinds maart 2020 regelmatig uitgevoerd werden in het kader van de covid-19-pandemie.

Internationale vergelijking: in alle buurlanden is de tevredenheid met het leven erop vooruitgegaan. In Duitsland en Frankrijk steeg ze het meest, terwijl ze in Nederland en België slechts lichtjes toenam.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

Opsplitsing volgens geslacht: de gegevens tonen dat de tevredenheid met het leven van mannen en vrouwen gelijkaardig evolueert met kleine verschillen en een lichte stijging die voor de mannen iets sneller is. Tot 2008 was de levenstevredenheid van de vrouwen iets hoger, sindsdien ligt die van de mannen hoger.

Opsplitsing volgens inkomen: gegevens sinds 2010 tonen dat er een verband is tussen het inkomen en de tevredenheid met het leven, de tevredenheid ligt hoger bij personen uit een hoger inkomenskwintiel.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 3.4: er is een sterke band tussen geestelijke gezondheid en welzijn, enerzijds, en de tevredenheid met het leven, anderzijds.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
 • Specifiek