Gevaarlijk afval (i56)

In 2020 werd er in België per inwoner 342 kilogram gevaarlijk afval geproduceerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is onbepaald tussen 2004 en 2020 (evaluatie van ap november ril 2023).

The chart will appear within this DIV.

Gevaarlijk afval - België en internationale vergelijking

kilogram per inwoner

 2004201020142016201820202020//20042020//2014
België499.0438.0264.0336.0343.0342.0-2.34.4
EU27186.0206.0201.0212.0228.0214.00.91.1
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2022), Hazardous waste, env_wasgen, https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2022).

Definitie: gevaarlijk afval is afval dat een risico vormt voor de gezondheid en/of het milieu: ontvlambaar, ontplofbaar, irriterend, giftig... Dat afval is wettelijk vastgelegd per type en per activiteitssector. De hoeveelheid gevaarlijk afval is de geproduceerde hoeveelheid door alle economische activiteiten (NACE) en door de huishoudens. De indicator wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner. De gegevens komen van Eurostat.

Doelstelling: de hoeveelheid gevaarlijk afval moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 12.4: "Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en hun uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken".

Evolutie: de hoeveelheid ingezameld gevaarlijk afval neemt af tussen 2004 en 2012, van 499 tot 251 kg/inwoner, hoewel de piek in 2008 wordt bereikt met 553 kg/inwoner. Sinds 2012 evolueert deze hoeveelheid volgens een stijgende trend tot 342 kg/inwoner in 2020.

Internationale vergelijking: de hoeveelheid geproduceerd gevaarlijk afval per inwoner daalt in België terwijl ze stabiel blijft in de EU27, maar de in België geproduceerde hoeveelheid ligt gedurende heel de periode 2004-2020 boven het Europese gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de slechtst presterende groep. In dat jaar stond Cyprus met 34 kg/inwoner op de eerste plaats en Bulgarije met 2.012 kg/inwoner op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 12.4.2 – Productie van gevaarlijk afval per inwoner en aandeel verwerkt gevaarlijk afval, per type verwerking.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).