Gerecycleerd afval (i57)

In 2020 werd er in België 54 procent van het gemeentelijk afval gerecycleerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is onbepaald tussen 2000 en 2020 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Gerecycleerd afval - België en internationale vergelijking

procent van gemeentelijk afval

 19952000200520102015201920202020//19952020//2015
België19.149.755.654.853.454.854.34.30.3
EU2718.627.332.438.045.048.147.73.81.2
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2022), Municipal waste by waste operations [env_wasmun], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 28/04/2022).

Gerecycleerd afval volgens gewest - België

procent van gemeentelijk afval

 19952000200520102015201920202020//19952020//2015
Brussels Hoofdstedelijk Gewest3.713.618.326.139.939.739.09.9-0.4
Vlaams Gewest26.260.163.764.761.563.162.33.50.3
Waals Gewest11.942.153.643.742.843.643.65.30.4
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel (2022), Rechtstreekse mededeling, 28/04/2022.

Definitie: gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers… uitgezonderd de bouwmaterialen. Dat afval kan op vier manieren worden behandeld: storting, verbranding (met of zonder energiewinning), recyclage, alsook compostering/fermentatie. De indicator over gerecycleerd afval wordt berekend als het aandeel gemeentelijk afval van die laatste twee categorieën recyclage en compostering/fermentatie. Die indicator moet vergeleken worden met de indicator over de ophaling van gemeentelijk afval. Statistics Belgium organiseert in België de collecte van deze gegevens en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens worden door het FPB berekend op basis van de gegevens van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: het gerecycleerd afval moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 12.5: "Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik".

Evolutie: de recyclagegraad van afval steeg snel van 19% in 1995 tot ongeveer 50% in 2000. Sinds 2000 steeg die tot 57% in 2007 en viel daarna terug tot 54% in 2020.

Internationale vergelijking: de recyclagegraad van afval ligt in België boven het Europese gemiddelde, maar in de EU27 is er een stijgende trend, terwijl die in België stabiel is. In 2019, zijn er maar vier landen die het beter doen dan België (Duitsland, Slovenië, Oostenrijk en Nederland), maar België is twee plaatsen verloren sinds 2014. In dat jaar stond Duitsland met 67% op de eerste plaats en Malta met 9% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: het gerecycleerd afval in 2020 bedraagt 39,0% in Brussel, 62,3% in Vlaanderen en 43,6% in Wallonië. Voor België is dit cijfer 54,3%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 12.5.1 – nationale recyclagegraad, ton gerecycleerd materiaal.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).