Oppervlakte biologische landbouw (i10)

In 2021 gebruikte de biologische landbouw in België 7,5 procent van de landbouwoppervlakte. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is gunstig tussen 2003 en 2020 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.

Oppervlakte biologische landbouw - België en internationale vergelijking

procent van landbouwoppervlakte

 19911997200020052010201220152016202020212021//19912021//20162020//2012
België0.10.51.51.73.64.55.25.87.37.515.65.26.2
EU27----------5.96.67.19.1------5.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel; Eurostat (2023), Area under organic farming [sdg_02_40], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 25/10/2023).

Definitie: het aandeel van de gebruikte landbouwoppervlakte door de biologische landbouw in de totale landbouwoppervlakte. "De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés" (Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake biologische productie; Publicatieblad van de Europese Unie, 20/7/2007). De gegevens komen van Eurostat.

Doelstelling: het aandeel van de oppervlakte biologische landbouw moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 2.4: "Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren".

De Conferentie van de Partijen van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit van december 2022 heeft nieuwe doelstellingen goedgekeurd, waaronder "Ervoor zorgen dat de voor landbouw, aquacultuur, visserij en bosbouw gebruikte oppervlaktes duurzaam worden beheerd" (target 10; CBD, 2022).

Voor de Europese Unie herneemt de "Van boer ton bord"-strategie van de Europese Commissie als doelstelling om tegen 2030 ten minste 25% van de landbouwgrond in de EU voor biologische landbouw te gebruiken (COM/2020/381 definitief; Publicatieblad van de Europese Unie, 20/5/2020).

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 28: "De sociale en ecologische impact van onze productie- en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: het aandeel van de biologische landbouw stijgt regelmatig en bereikt 7,5% van de landbouwoppervlakte in 2021.

Internationale vergelijking: het aandeel van de gebruikte landbouwoppervlakte door de biologische landbouw in de totale landbouwoppervlakte evolueert in de Europese Unie op een relatief vergelijkbare manier als in België, maar op een hoger niveau (9,1% in 2020). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Oostenrijk met 25,7% op de eerste plaats en Malta met 0,6% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 2.4.1 – Deel van de landbouwoppervlakte met productieve en duurzame landbouwmethoden.

Bronnen