Corruptieperceptie-index (i74)

In 2022 bedroeg de corruptieperceptie-index van België 73 op 100. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is onbepaald tussen 2012 en 2022 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.

Corruptieperceptie-index - België en internationale vergelijking

score 0-100

 2012201520172020202120222022//20122022//2017
België75.077.075.076.073.073.0-0.3-0.5
EU2763.065.064.064.064.064.00.20.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Transparency international; Eurostat (2023), Corruption Perceptions Index [sdg_16_50], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 31/10/2023).

Definitie: de corruptieperceptie-index meet de mate waarin de overheidssector van een land als corrupt gepercipieerd wordt op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 100 (corruptievrij). Het is een composiete indicator gebaseerd op bevragingen over en beoordelingen van corruptie van 13 verschillende experten, waarvan een gemiddelde wordt berekend. De gegevens komen van Transparency International en worden gepubliceerd door Eurostat.

Doelstelling: de corruptieperceptie-index moet stijgen, wat wil zeggen dat de corruptie daalt.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 16.5: "Corruptie en omkoperij in al hun vormen aanzienlijk verminderen".

Evolutie: de corruptieperceptie-index bedroeg in 2022 in België 73 op een maximumscore van 100 (voor een corruptievrij land). De score voor België is redelijk stabiel van 2012 tot 2021 met ongeveer 75 of iets hoger (76 in 2014 en 2020, 77 in 2015 en 2016), maar daalt in 2021 en 2022 tot 73. De komende jaren moeten uitwijzen of deze daling zich bevestigt.

Internationale vergelijking: de verhouding met de EU voor deze indicator blijft in de periode 2012 tot 2022 behouden. De corruptieperceptie-index ligt over de hele periode hoger in België (een 18e plaats op 180 landen) dan in de EU. Toch is in de loop van de tijd het verschil kleiner geworden, van 12 tot negen punten op een schaal tot 100, zowel door een lichte daling in de score voor België als door een stijging in de score voor de EU. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2022 tot de best presterende groep. In dat jaar stond Denemarken met een score van 90 op de eerste plaats en Hongarije met 42 op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 16.5. De indicator van Transparency International is een indicator om de evolutie van corruptie wereldwijd op te volgen.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).