Bossen met FSC- of PEFC-label (i67)

In 2022 had 52,4 procent van de Belgische bosoppervlakte een FSC- of PEFC-label. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. De trend is onbepaald tussen 2012 en 2022 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Bossen met FSC- of PEFC-label - België

procent van beboste oppervlakte

 201220152017202020222022//20122022//2017
België51.852.953.556.852.40.1-0.4
//: Gemiddelde groeivoeten

PEFC (2023), Rechtstreekse mededeling 27/7/2023; FSC (2023), Rechtstreekse mededeling 14/6/2023 en Statbel (2023), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2020), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 3/6/2023).

Bossen met FSC- of PEFC-label volgens gewest - België

procent van beboste oppervlakte

 201220152017202020222022//20122022//2017
Brussels Hoofdstedelijk Gewest89.890.090.090.190.10.00.0
Vlaams Gewest17.220.020.725.425.44.04.2
Waals Gewest59.260.060.563.558.2-0.2-0.8
//: Gemiddelde groeivoeten

PEFC (2023), Rechtstreekse mededeling 27/7/2023; FSC (2023), Rechtstreekse mededeling 14/6/2023 en Statbel (2023), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2020), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 3/6/2023).

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de bosoppervlakte met een label van de Forest Stewardship Council (FSC) of van de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) in de totale bosoppervlakte van het Belgisch grondgebied. De boscertificering en de evaluatie steunen op bepaalde principes en criteria en een onafhankelijke controle garandeert het respect van deze normen. De bosoppervlakte omvat alle types bossen evenals de andere beboste gronden. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van de Forest Stewardship Council, de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes en van Statistics Belgium.

Doelstelling: de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 15.2: "Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten wouden, de ontbossing een halt toeroepen, aangetaste wouden herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal aanzienlijk opvoeren".

De Conferentie van de Partijen van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit van december 2022 heeft nieuwe doelstellingen goedgekeurd, waaronder "Ervoor zorgen dat de voor landbouw, aquacultuur, visserij en bosbouw gebruikte oppervlaktes duurzaam worden beheerd" (target 10; CBD, 2022).

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 37: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

De Nationale strategie Biodiversiteit 2020 meldt eveneens als operationele doelstelling 4f.1: "Het behoud van de biodiversiteit in bossen promoten via onafhankelijke geloofwaardige certificatiesystemen voor bossen die garanties leveren voor duurzaam bosbeheer" (Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit, 2013).

Evolutie: het aandeel van de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label stijgt licht van 51,8% in 2012 tot 52,4% in 2022.

Internationale vergelijking: de vergelijking is niet mogelijk omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel van de bosoppervlakte met een FSC- of PEFC-label in 2022 bedraagt 90% in Brussel, 25,4% in Vlaanderen en 58,2% in Wallonië. Voor België is dit cijfer 52,4%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 15.2.1 - Vooruitgang naar duurzaam bosbeheer.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek