Bebouwde oppervlakte (i69)

 •  30/11/2023
 • doelstelling  
 •  evaluatie 

In 2022 was 21,8 procent van de Belgische landoppervlakte bebouwd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet stijgen. De trend is ongunstig tussen 2000 en 2022 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Bebouwde oppervlakte - België

procent van landoppervlakte

 199020002005201020152017202020222022//19902022//2017
België16.318.519.220.020.620.821.621.90.91.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel (2023), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2022), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 22/09/2023); berekeningen FPB.

Bebouwde oppervlakte volgens gewest - België

procent van landoppervlakte

 19902000200520102015202020222022//19902022//2015
Brussels Hoofdstedelijk Gewest75.377.378.078.579.280.280.40.20.2
Vlaams Gewest21.324.425.426.427.228.628.91.00.9
Waals Gewest11.813.113.714.214.715.415.60.90.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Statbel (2023), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2022), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 22/09/2023); berekeningen FPB.

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de bebouwde oppervlakte in de landoppervlakte van het Belgisch grondgebied (oppervlakte van het Belgisch grondgebied zonder haar zeegebied). De bebouwde oppervlakte omvat gebouwen, vervoersinfrastructuur en tuinen. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van Statistics Belgium.

Doelstelling: het aandeel bebouwde oppervlakte mag niet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 15.5: "Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden". Op basis hiervan mag het aandeel bebouwde oppervlakte niet stijgen.

Evolutie: het aandeel bebouwde oppervlakte neemt sinds 1990 constant toe tot 21,8% van de oppervlakte van het Belgisch grondgebied in 2022. Enerzijds draagt de toename van de bebouwde oppervlakte door infrastructuur en gebouwen bij tot het welzijn van de bevolking. Anderzijds gaat die stijging gepaard met een versnippering van de natuurlijke habitats, wat een nadelig effect heeft op het voortbestaan van de soorten. Dat leidt ook tot bodemafdekking, waardoor het risico op overstromingen toeneemt en er een vermindering is van de hoeveelheid regenwater die het grondwater aanvult. Bovendien is die grond niet meer beschikbaar voor ander gebruik, zoals landbouw.

Internationale vergelijking: de vergelijking is niet mogelijk omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel bebouwde oppervlakte in 2022 bedraagt 80,3% in Brussel, 28,9% in Vlaanderen en 15,6% in Wallonië. Voor België is dit cijfer21,7%.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 15.5, namelijk dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator Milieukapitaal, gepubliceerd in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling, te berekenen.

Bronnen

 • Algemeen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

  • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).