Nitraat in grondwater (i31)

In 2021 bevatte het Belgische grondwater 25,6 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is onbepaald tussen 2000 en 2021 (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.

Nitraat in grondwater - België en internationale vergelijking

milligram NO3-N per liter

 1992199520002005201020152016202020212021//19922021//2016
België23.626.124.524.825.725.125.325.625.60.30.3
Europa19.720.220.920.021.120.420.420.720.90.20.5
//: Gemiddelde groeivoeten

EEA (2023), Nutrients in freshwater in Europe (CSI 020/WAT 003), rechtstreekse mededeling 24/8/2023.

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater wordt berekend op basis van 20 meetpunten verspreid over heel België. Ze wordt uitgedrukt in het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap. De Europese gegevens betreffen 18 landen van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje en Tsjechische Republiek.

Doelstelling: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.3: "Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 35: "De uitstoot van vervuilende stoffen (...) zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater in België steeg tussen 1992 en 2008 van 23,9 tot 28,7 mg NO3-N/l. Daarna daalt ze tot 2021, maar met 25,6mg NO3-N/l blijft ze boven het niveau van 1992.

Internationale vergelijking: de gemiddelde nitraatconcentratie in grondwater in België ligt ruim boven het Europese gemiddelde, dat relatief stabiel blijft. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2021 tot de slechtst presterende groep. In dat jaar stond Spanje met 62,8mg NO3-N/l op de laatste plaats en Finland stond op de eerste plaats met 0,2mg NO3-N/l.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 6.3. De nitraatconcentratie in grondwater is een indicator die de verontreiniging van grondwater illustreert.

Deze indicator wordt gebruikt om de composiete indicator Milieukapitaal, gepubliceerd in het rapport Indicatoren van duurzame ontwikkeling, te berekenen.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek