Rokers (i21)

In 2018 rookte in België 15,4 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder dagelijks. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 9,2 procent. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2001 (gegevens beschikbaar in november 2023). Het aandeel dagelijkse rokers evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Dagelijkse rokers - België - trendevaluatie

procent van 15-jarigen en ouder

 2000200120132018202020252030
waarnemingen--24.118.915.4------
trend en extrapolatie (november 2023)--24.818.515.714.913.512.7
doelstelling 20309.29.29.29.29.29.29.2

Sciensano (2019) L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, Gezondheidsenquête 2018: Gebruik van tabak. Brussel, België: Sciensano; Rapportnummer: D/2019/14.440/57; www.gezondheidsenquete.be (geraadpleegd op 17/10/2019); berekeningen FPB.

Rokers - België en internationale vergelijking

procent van 15-jarigen en ouder

 2006200920122014201720202020//20062020//2014
België26.030.027.025.019.021.0-1.5-2.9
EU2731.029.028.027.027.025.0-1.5-1.3
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2023), Smoking prevalence [sdg_03_30], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 03/10/2023).

Rokers en dagelijkse rokers - België

procent van 15-jarigen en ouder

 1997200120042006200820092012201320142017201820202018//19972018//2013
rokers------26.0--30.027.0--25.019.0--21.0----
dagelijkse rokers25.524.124.0--20.7----18.9----15.4---2.4-4.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2023), Smoking prevalence [sdg_03_30], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 03/10/2023) en Sciensano (2019) L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, Gezondheidsenquête 2018: Gebruik van tabak. Brussel, België: Sciensano; Rapportnummer: D/2019/14.440/57, www.gezondheidsenquete.be (geraadpleegd op 17/10/2019).

Dagelijkse rokers volgens gewest - België

procent van 15-jarigen en ouder, aangepaste trends

 1997200120042008201320182018//19972018//2013
Brussels Hoofdstedelijk Gewest27.325.323.722.518.316.6-2.3-1.9
Vlaams Gewest24.122.922.918.817.713.4-2.8-5.4
Waals Gewest27.625.926.224.221.518.8-1.8-2.6
//: Gemiddelde groeivoeten

De onzekerheidsmarge voor deze indicator is aangegeven in de tekst voor het laatste jaar.

Sciensano (2019) L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, Gezondheidsenquête 2018: Gebruik van tabak. Brussel, België: Sciensano; Rapportnummer: D/2019/14.440/57; www.gezondheidsenquete.be (geraadpleegd op 17/10/2019); Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 17/10/2019).

Dagelijkse rokers volgens geslacht - België

procent van 15-jarigen en ouder

 1997200120042008201320182018//19972018//2013
vrouwen19.920.020.017.916.412.1-2.3-5.9
mannen31.428.528.223.921.618.9-2.4-2.6
//: Gemiddelde groeivoeten

Sciensano (2019) L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, Gezondheidsenquête 2018: Gebruik van tabak. Brussel, België: Sciensano; Rapportnummer: D/2019/14.440/57; www.gezondheidsenquete.be (geraadpleegd op 17/10/2019); Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 17/10/2019).

Dagelijkse rokers volgens opleiding - België

procent van 15-jarigen en ouder

 1997200120042008201320182018//19972018//2013
lager onderwijs26.520.926.622.318.714.2-2.9-5.4
lager secundair onderwijs32.327.528.829.126.222.5-1.7-3.0
hoger secundair onderwijs27.527.327.225.525.521.0-1.3-3.8
hoger onderwijs19.520.618.113.211.810.1-3.1-3.1
//: Gemiddelde groeivoeten

Sciensano (2019) L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, Gezondheidsenquête 2018: Gebruik van tabak. Brussel, België: Sciensano; Rapportnummer: D/2019/14.440/57; www.gezondheidsenquete.be (geraadpleegd op 17/10/2019); Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 17/10/2019).

Dagelijkse rokers volgens inkomen - België

procent van 15-jarigen en ouder

 1997200120042008201320182018//19972018//2013
kwintiel 128.127.329.826.626.124.5-0.6-1.3
kwintiel 227.323.625.122.521.316.5-2.4-5.0
kwintiel 328.224.022.621.420.214.6-3.1-6.3
kwintiel 424.224.224.021.619.316.6-1.8-3.0
kwintiel 519.123.719.514.812.211.2-2.5-1.7
//: Gemiddelde groeivoeten

Sciensano (2019) L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, Gezondheidsenquête 2018: Gebruik van tabak. Brussel, België: Sciensano; Rapportnummer: D/2019/14.440/57; www.gezondheidsenquete.be (geraadpleegd op 17/10/2019); Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 17/10/2019).

Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dagelijks te roken. De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Sciensano. Voor de internationale vergelijking worden gegevens gebruikt die het huidige aandeel rokers (niet alleen dagelijkse rokers) meten en die afkomstig zijn van Eurostat. Omdat de gegevens van beide indicatoren op een enquête gebaseerd zijn, moet er rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Die onzekerheidsmarge wordt groter naarmate de indicator berekend wordt op kleinere subpopulaties. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) zijn te raadplegen op de website van Sciensano en voor de Europese gegevens zijn ze op vraag beschikbaar bij Eurostat.

Doelstelling: het aandeel dagelijkse rokers zou 9,2% moeten bereiken in 2030.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 3.a: "Waar nodig de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken".

De Interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie die in België in 2022 werd aangenomen, heeft als doel het tabaksgebruik onder de bevolking te verminderen, in het bijzonder onder 15-24-jarigen (Algemene cel drugsbeleid, 2022). Het doel van deze strategie is om het aandeel dagelijkse rokers te verminderen tot 10% in 2028 en 5% in 2040. Uitgaande van een constante daling tussen 2028 en 2040, zou het doel 9,2% zijn in 2030.

Evolutie: tussen 1997 en 2018 daalde het aandeel dagelijkse rokers met 10 procentpunt en bereikt 15,4% in 2018. Een soortgelijke daling wordt waargenomen wanneer het totale aandeel rokers in de bevolking wordt gemeten voor de periode 2006-2017. Uit de gegevens blijkt echter dat deze indicator sinds 2017 is gestegen tot 21% in 2020.

Internationale vergelijking: in de periode 2006-2020 is het aandeel rokers gemiddeld hoger in de EU27 dan in België. Over deze periode was de daling van de indicator echter groter in de EU27 dan in België, met een daling van respectievelijk 22% en 19%. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2020 tot de best presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde. In dat jaar stond Zweden met 7,0% op de eerste plaats en Griekenland met 42,0% op de laatste.

Opsplitsing volgens gewest: het aandeel dagelijkse rokers in 2018 is 16,6% in Brussel (BI95% 14,6 – 18,6), 13,4% in Vlaanderen (BI95% 11,8 – 14,9), 18,8% in Wallonië (BI95% 16,6 – 21,0) en 15,4% in België (BI95% 14,2 – 16,6). De vergelijking tussen gewesten en de analyse van de ontwikkeling van deze indicatoren in de tijd moet rekening houden met de omvang van de betrouwbaarheidsintervallen.

Opsplitsing volgens geslacht: het aandeel vrouwen dat dagelijks rookt is kleiner dan dat van mannen. Het daalt echter minder snel, wat leidt tot een toenadering tussen die groepen. In 1997 rookte 31,4% van de mannen immers dagelijks, tegenover 19,9% van de vrouwen. Dat is een verschil van 11,5 procentpunt. In 2018 rookten 18,9% van de mannen en 12,1% van de vrouwen dagelijks, het verschil is er kleiner en bedraagt 6,8 procentpunt.

Opsplitsing volgens inkomen: personen in het eerste kwintiel (laagste inkomens) roken meer dan anderen en personen in het vijfde kwintiel (hoogste inkomens) roken het minst. Het verschil bedraagt 13,3 procentpunt in 2018.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 3.a.1 - Prevalentie van het verbruik van tabak bij de personen ouder dan 15 jaar (leeftijdsgewogen).

Bronnen