SDG-I

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals) aangenomen, gepreciseerd door 169 subdoelstellingen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) een set van 34 indicatoren of twee per SDG. Die indicatoren werden voor het eerst gepresenteerd in de Belgische Voluntary National Review (VNR) voor het United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development van juli 2017. Andere indicatoren van duurzame ontwikkeling worden geleidelijk aan die set toegevoegd.

Het IIS heeft de onderstaande 81 indicatoren aangenomen. De volgende instellingen zijn hierbij betrokken, met een deel van hun werkzaamheden: Federaal Planbureau, Duurzame ontwikkelingNationale Bank van België — Statbel, thema SDG — Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Gewestelijk Plan voor Duurzame OntwikkelingStatistiek Vlaanderen — Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), Bilan Wallonie objectifs de développement durable — Service public de Wallonie (SPW), Bilan Wallonie objectifs de développement durable.

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van indicatoren over de evolutie van België naar de SDG's.

 

SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit

SDG 17

Doelstelling 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling