Olieverontreiniging (i63)

In 2022 was er één door het vliegtuig waargenomen operationele olieverontreiniging per honderd vlieguren, in en rondom de Belgische wateren. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar nul. Met een voortzetting van de trend sinds 2000 komt de indicator voldoende dicht bij de doelstelling om te besluiten dat de operationele olieverontreinigingen gunstig evolueren (evaluatie van november 2023).

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Olieverontreiniging - België - trendevaluatie

aantal per 100 vlieguren

 200020052010201520182020202220252030
waarnemingen15.63.911.70.03.11.61.0----
trend en extrapolatie (november 2023)14.39.13.90.70.40.20.10.10.0
doelstelling 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

MUMM (2023), Rechtstreekse mededeling 29/06/2023, gegevens verzameld door de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/.

Olieverontreiniging - België

aantal per 100 vlieguren

 199120002005201020152017202020222022//19912022//2017
België22.015.63.911.70.01.11.61.0-9.5-1.4
//: Gemiddelde groeivoeten

MUMM (2023), Rechtstreekse mededeling 29/06/2023, gegevens verzameld door de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/.

Definitie: het jaarlijkse aantal per vliegtuig waargenomen operationele olieverontreinigingen per honderd vlieguren in en rondom de Belgische wateren, is de verhouding tussen het aantal illegale operationele lozingen door schepen op zee en langs de kusten van het Belgische Noordzeegebied en het aantal vlieguren van het controlevliegtuig. De gegevens komen van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee.

Doelstelling: het aantal operationele olieverontreinigingen moet dalen naar nul.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 14.1: "Tegen 2025 alle soorten vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen".

Bijlage I van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, aangenomen door de Internationale Maritieme Organisatie, inzake de preventie van olieverontreiniging, bepaalt dat de Noordzee sinds 1999 een 'bijzonder gebied' is. Bijzondere gebieden zijn maritieme gebieden waarvoor specifieke verplichte methoden ter voorkoming van mariene verontreiniging ingezet moeten worden en dat om technische redenen gekoppeld aan hun oceanografische en ecologische situatie evenals aan de bijzondere aard van hun zeeverkeer (IMO, 2019). Er zouden dus geen doelbewuste olielozingen meer mogen plaatsvinden.

Evolutie: het aantal door het vliegtuig waargenomen operationele olieverontreinigingen per honderd vlieguren in en rondom de Belgische wateren schommelt, maar vertoont tussen 1991 en 2022 een neerwaartse trend van 22 naar 1.

In absolute waarden werden er 17 vervuilingssituaties waargenomen gedurende de 77,3 vlieguren in 1991, terwijl er in 2021 geen vervuilingssituaties waargenomen werden gedurende de 165,8 vlieguren (het totale aantal vlieguren gaat van 76 tot 240 uur met een jaargemiddelde van 194 uur).

Internationale vergelijking: de vergelijking is niet mogelijk omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Opsplitsing volgens gewest: er is geen opsplitsing aangezien deze niet relevant is voor deze indicator.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt met geen enkele SDG-indicator overeen, maar sluit wel aan bij subdoelstelling 14.1, aangezien olieverontreiniging een vorm van vervuiling van de zee is.

Bronnen

  • Algemeen

    • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

    • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

    • UN Sustainable Development: https://sdgs.un.org/ (geraadpleegd op 18/01/2023).

    • UN Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 18/01/2023).
  • Specifiek