Waterverbruik

In 2017 bedroeg het waterverbruik in België 59.478 liter per inwoner. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. De trend is gunstig tussen 1993 en 2017.

The chart will appear within this DIV.

Waterverbruik - België en internationale vergelijking

duizend liter per inwoner

 199320002005201020122015201620172017//19932017//2012
België65.970.168.363.661.360.159.459.5-0.4-0.6
Duitsland------62.762.963.163.1------
Frankrijk100.897.094.284.983.878.377.3------
Nederland82.182.477.073.372.773.074.0------
//: Gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2018), Distributie van drinkwater in België, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2019), Annual freshwater abstraction by source and sector [env_wat_abs] en Population change - Demographic balance and crude rates at national level, Population on 1 January [demo_gind], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 22/10/2019).

Definitie: het verbruik van drinkbaar leidingwater, of het drinkwaterverbruik, is de hoeveelheid water die door de openbare watervoorziening geleverd wordt aan woonhuizen, handelszaken, openbare gebouwen, de industrie en de landbouw. Het wordt uitgedrukt in duizend liter per inwoner. Het waterverbruik door huishoudens met een regenwaterput en door bepaalde lokale overheidsdiensten en bepaalde industrieën met een eigen waterwinning worden niet meegeteld. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van Statistics Belgium voor België en van Eurostat voor de andere Europese landen. De bevolkingscijfers komen van Eurostat en komen overeen met het jaargemiddelde.

Doelstelling: het waterverbruik moet dalen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 6.4: "Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen".

De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat doelstelling 34: "Hernieuwbare grondstoffen, en met name zoet water, zullen ontgonnen worden zonder het vermogen van toekomstige generaties om die hulpbronnen te ontginnen, in het gedrang te brengen" (Belgisch Staatsblad, 08/10/2013).

Evolutie: met uitzondering van een piek in het verbruik in 1997, bleef het waterverbruik redelijk stabiel tussen 1996 en 2017, ook al valt er een dalende trend waar te nemen sinds 2003. Het waterverbruik bedroeg 66,1 duizend liter per inwoner in 1993 en 59,5 duizend liter in 2017.

Internationale vergelijking: in 2016 ligt het verbruik van drinkbaar leidingwater per inwoner in België onder het verbruik in Duitsland en ruim onder het verbruik in Nederland en Frankrijk.

Opsplitsing volgens gewest: kan niet worden weergegeven omdat er momenteel geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 6.4.1 - Verandering in de efficiëntie van het watergebruik. De evolutie van het waterverbruik stelt het resultaat voor van een betere of minder goede efficiëntie van het watergebruik.

Bronnen