Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Deze indicatoren van duurzame ontwikkeling (IDO's) informeren over de vooruitgang van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals). Die zeventien doelstellingen, met 169 bijbehorende subdoelstellingen, werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).

Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek een set van 34 indicatoren (op deze website met VNR17 gemarkeerd).

In de balans 2017 evalueert het Federaal Planbureau voor België de trends van 34 IDO's ten opzichte van doelstellingen uit strategieën voor duurzame ontwikkeling. Die evaluatie is een deel van het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017, een instrument van de Belgische federale strategie inzake duurzame ontwikkeling (wet van 5 mei 1997 over duurzame ontwikkeling).

Het volledige rapport en enkele vroegere evaluatieresultaten zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau:

Voor elke IDO vindt u op deze website:

  • Data: cijfergegevens op figuren en in tabellen, voor zover beschikbaar vanaf 1990 tot 2016, met een trendevaluatie, een internationale vergelijking en waar relevant en mogelijk opsplitsingen voor verscheidene bevolkingsgroepen; gedetailleerde bronverwijzingen;
  • Description: een definitie van de indicator, het daarbij horende cijferdoel, de VN-subdoelstelling (target) en de dichtst verwante indicator uit de lijst van de Statistische Divisie van de VN (I-SDG);
  • Download: al die informatie in een xlsx-bestand.
SDG 2

Doelstelling 2

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw

SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 5

Doelstelling 5

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 7

Doelstelling 7

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

SDG 8

Doelstelling 8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

SDG 9

Doelstelling 9

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

SDG 10

Doelstelling 10

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

SDG 11

Doelstelling 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

SDG 12

Doelstelling 12

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG 13

Doelstelling 13

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit

SDG 17

Doelstelling 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling