Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

De website presenteert 70 indicatoren, met voor elke indicator twee tabbladen:

  • Data met gegevens en bronnen;
  • Description met een definitie en informatie over doelstellingen en evolutie.

De indicatoren behoren tot verschillende, maar wel overlappende sets:

  • evaluatie: balans van 34 indicatoren van duurzame ontwikkeling, waarmee het Federaal Planbureau de vooruitgang van de indicatoren naar hun doelstelling meet;
  • BGDP: 67 aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (Beyond GDP), uitgewerkt door het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen;
  • VNR17: 34 indicatoren in 2017 geselecteerd door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek voor de Belgische Voluntary National Review aan de Verenigde Naties.
SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 5

Doelstelling 5

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 11

Doelstelling 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

SDG 13

Doelstelling 13

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit

SDG 17

Doelstelling 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling