Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

De website presenteert 70 indicatoren, met voor elke indicator twee tabbladen:

  • Data met gegevens en bronnen;
  • Description met een definitie en informatie over doelstellingen en evolutie.

De indicatoren behoren tot verschillende, maar wel overlappende sets:

  • evaluatie: balans van 34 indicatoren van duurzame ontwikkeling, waarmee het Federaal Planbureau de vooruitgang van de indicatoren naar hun doelstelling meet;
  • BGDP: 67 aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (Beyond GDP), uitgewerkt door het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen;
  • VNR17: 34 indicatoren in 2017 geselecteerd door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek voor de Belgische Voluntary National Review aan de Verenigde Naties.
SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 5

Doelstelling 5

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 7

Doelstelling 7

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen