Gerecycleerd afval

In 2016 werd er in België 53,5 procent van het gemeentelijk afval gerecycleerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.

Gerecycleerd afval - België en internationale vergelijking

procent van het gemeentelijk afval

 19952000200520102011201520162016//19952016//2011
België19.048.453.854.954.353.453.55.1-0.3
EU28--------39.244.645.3--2.9
//: Gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2018), Municipal waste by waste operations [env_wasmun], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 01/08/2018) en Statistics Belgium (2018), Rechtstreekse mededeling 31/07/2018.

Definitie: gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers… uitgezonderd de bouwmaterialen. Dat afval kan op vier manieren worden behandeld: storting, verbranding (met of zonder energiewinning), recyclage, alsook compostering/fermentatie. De indicator over gerecycleerd afval wordt berekend als het aandeel gemeentelijk afval van die laatste twee categorieën recyclage en compostering/fermentatie. Die indicator moet vergeleken worden met de indicator over de ophaling van gemeentelijk afval. Statistics Belgium organiseert in België de collecte van deze gegevens en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens worden door het FPB berekend op basis van de gegevens van Eurostat dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Doelstelling: het gerecycleerd afval moet stijgen.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 12.5: "Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik".

Evolutie: de recyclagegraad van afval steeg snel van 19% in 1995 tot ongeveer 50% in 2000. Sinds 2000 steeg die tot 57% in 2007 en viel daarna terug tot 53,5% in 2016.

Internationale vergelijking: de recyclagegraad van afval ligt in België boven het Europese gemiddelde. In de EU28 is er een stijgende trend, terwijl die in België stabiel is. In 2016, zijn er maar drie landen die het beter doen dan België: Duitsland, Slovenië en Oostenrijk.

VN-indicator: de gekozen indicator stemt overeen met indicator 12.5.1 – nationale recyclagegraad, ton gerecycleerd materiaal.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).