Energieproductiviteit

In 2016 bedroeg de energie-productiviteit in België 6,8 euro (kettingeuroʹs, referentiejaar 2010) per kilogram olie-equivalent (koe). Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar 10,9€/koe. Volgens de projecties van het Federaal Planbureau stijgt de trend, maar wordt dat doel niet bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Energieproductiviteit - België - trendevaluatie

euro per kilogram olie-equivalent (kettingeuro's, referentiejaar 2010)

 20002005201020152016202020252030
waarnemingen5.25.86.07.16.8------
projectie----------7.1--9.5
doelstelling 203010.910.910.910.910.910.910.910.9

Eurostat (2018), Energy productivity [sdg_07_30], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 28/09/2018); FPB (2014), Het Belgische energiesysteem in 2050: waar naartoe? Beschrijving van een referentiescenario voor België.

Energieproductiviteit - België en internationale vergelijking

euro per kilogram olie-equivalent (kettingeuro's, referentiejaar 2010)

 19952000200520102011201520162016//19952016//2011
België5.05.25.86.06.57.16.81.50.9
EU285.86.56.77.37.78.38.51.82.0
//: Gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2018), Energy productivity [sdg_07_30], https://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 28/09/2018).

Definitie: de productie per eenheid bruto binnenlands energieverbruik. Het bruto binnenlands energieverbruik (gemeten in kilogram olie-equivalent) is het primaire energieverbruik, waaraan het verbruik van energieproducten voor niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld olie als grondstof in de chemie) wordt toegevoegd. Het bruto binnenlands product (bbp) wordt gemeten in kettingeuro's (referentiejaar 2010); zo wordt de evolutie van het bbp nagegaan met uitschakeling van de prijsveranderingen van de goederen en diensten in de loop van de tijd (dat is de inflatie). De gegevens zijn afkomstig van Eurostat.

Doelstelling: in 2030 een energieproductiviteit bereiken van 10,9 euro per kilogram olie-equivalent.

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, bevatten subdoelstelling 7.3: "Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen".

Deze doelstelling mikt op een verdubbeling van de wereldwijde verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030. Eurostat gebruikt de energieproductiviteit om de energie-efficiëntie vanuit macro-economisch oogpunt te meten en daarom wordt die indicator hier gebruikt. De doelstelling voor de energieproductiviteit kan worden berekend door te veronderstellen dat de groeivoet ervan moet verdubbelen ten opzichte van die tussen 2000 en 2015. Zo berekend moet de energieproductiviteit in België 10,9 euro per kilogram olie-equivalent bereiken in 2030.

Evolutie: tussen 1995 en 2014 is de energieproductiviteit in België gestegen. Ze blijft stabiel tussen 2014 en 2015 en daalt licht in 2016 tot 6,8 euro per kilogram olie-equivalent.

Internationale vergelijking: in 2016 ligt de energieproductiviteit in de Europese Unie (EU28) aanzienlijk hoger dan in België: 8,5 tegenover 6,8 euro per kilogram olie-equivalent. Over de hele periode 1995-2016 is de Europese indicator gestegen en is het verschil met België relatief stabiel gebleven. Terwijl de energieproductiviteit in België tussen 2014 en 2016 daalde, bleef ze in de EU28 stijgen. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

VN-indicator: de gekozen indicator is verwant met indicator 7.3.1 - Energie-intensiteit gemeten in termen van primair energieverbruik en bbp. De energie-productiviteit is het omgekeerde van de energie-intensiteit.

Bronnen

  • SDG’s, duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals): United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, document A/RES/70/1.

  • Indicatoren: United Nations (2017), Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017, document A/RES/71/313.

  • UN Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/ (geraadpleegd op 23/10/2018).

  • Sustainable Development Goal indicators website: https://unstats.un.org/sdgs/ (geraadpleegd op 23/10/2018).