Andere indicatorensets voor duurzame ontwikkeling 

 

België

  • Indicatoren van de federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling
  • Indicatoren van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling

Europese Unie

  • Indicatoren van de EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling
  • Indicatoren van de EU 2020-strategie

Verenigde Naties

  • Indicatoren van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

 

  

België

Indicatoren van de federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling

In 2010 werd de wet van 1997 over duurzame ontwikkeling gewijzigd. Daardoor werd het begrip "beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling" in de wet ingeschreven. Die langetermijnvisie omvat langetermijndoelstellingen en ook indicatoren die tonen of de doelstellingen gerealiseeerd worden. Op 17 mei 2013 keurde de federale regering een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vastlegt.

 

Indicatoren van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling

In 2006 ontwikkelde de studiedienst van de Vlaamse overheid een beknopte indicatorenset om weer te geven of Vlaanderen in een duurzame richting evolueert. De duurzaamheidsmonitor is gericht op omgevingselementen en heeft niet de bedoeling om de doelstellingen die in het kader van de Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen werden te evalueren of op te volgen. Bij de keuze van de indicatoren werd rekening gehouden met de EU-indicatoren van duurzame ontwikkeling van Eurostat. De recentste editie van de monitor, met 24 indicatoren, werd in 2012 gepubliceerd.

 

  

Europese Unie

Indicatoren van de EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling

In 2006 werd de Vernieuwde EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling door de Europese Raad aangenomen en kreeg Eurostat de opdracht om de twee jaar een monitoringverslag over die strategie op te stellen op basis van indicatoren. De eerste drie monitoringverslagen werden in 2007, 2009 en 2011 gepubliceerd. De recentste versie van de EU-indicatorenset voor duurzame ontwikkeling verscheen in het 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy. De set bestrijkt elf thema's en bevat meer dan honderd indicatoren.

 

Indicatoren van de EU 2020-strategie

In 2010 keurde de Europese Raad de EU 2020-strategie goed, voor een "slimme, duurzame en inclusieve groei". Die strategie omvat acht gekwantificeerde doelstellingen in verband met vijf grote thema's: werkgelegenheid; onderzoek, ontwikkeling en innovatie; klimaatverandering en energie; onderwijs; en armoede en sociale uitsluiting. Die doelstellingen worden gedefinieerd met acht indicatoren, waarvan er zeven op deze site beschikbaar zijn.

 

 

Die indicatoren bestrijken niet alle aspecten van een duurzame ontwikkeling, maar waarschijnlijk vormt de uitvoering van de EU 2020-strategie een noodzakelijke stap voor de transitie naar een duurzame ontwikkeling. De doelstellingen en indicatoren van die strategie hebben immers betrekking op essentiële onderwerpen voor een dergelijke ontwikkeling.

De EU 2020-strategie is de opvolger van de Lissabonstrategie die van 2000 dateert en die werd opgevolgd met een set van zogenaamd structurele indicatoren.

 

 

Verenigde Naties

Indicatoren van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Dankzij een in 1995 gelanceerd werkprogramma publiceerde de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNCSD) in 1996 een eerste lijst met indicatoren van duurzame ontwikkeling. Die lijst omvatte meer dan honderd indicatoren en wilde vooral een referentie zijn voor landen die een indicatorenset wilden ontwikkelen of verbeteren. De UNCSD presenteerde dan ook geen data en evalueerde de trends van de indicatoren niet.

 

Die lijst werd tweemaal herzien. De derde en recentste versie van de UNCSD-indicatorenset werd in 2006 gepubliceerd. Die set bestaat uit 96 indicatoren, verdeeld over veertien thema's, en vijftig ervan zijn sleutelindicatoren.

 

Een website van
Federaal Planbureau
Duurzame ontwikkeling
 
Met de steun van
Eurostat